KISSADAN HİSSE (13)

Sufî kişi sebepler ile vaktini nice etmeyendir, er kişi mübadelesini içinde halledendir.
Hergün yeniden doğabilmek için aşkı adına, ölmeden evvel ölebilendir.
Toprak gibidir, herşeyi üzerinde taşır, içine çeker.
Bütün bu içine çektiklerinden, neva-i aşki doğurandır.
Ey aşk ! Sen öyle bir duygusun ki, dünya tokları, sana vuslata açlardır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s